RSS

Daily Archives: નવેમ્બર 23, 2012

જીવનના ૫ સત્ય


૧. માં સિવાય કોઈ વફાદાર નથી.

૨. ગરીબનો કોઈ મિત્ર નથી.
 
૩. લોકો સિરત* નહીં સારી સૂરત જ જુવે છે.
 
૪. ઈજ્જત માણસની નહીં પૈસાની જ થાય છે.
 
૫. જેને સૌથી વધુ પ્રેમ કરો તે જ સૌથી વધુ દુ:ખ આપે છે.
 
( *સિરત = માથા નો મુગટ )
Advertisements
 
 

ટૅગ્સ: