RSS

એકડે એક થી દસ

24 Nov

એકડો સાવ સળેખડો ને બગડો ડીલે તગડો
બંને બથ્મબત્થા બાઝી કરતા મોટો ઝઘડો

તગડો તાળી પાડે ને નાચે તા તા થય
ચોગડાની ઢીલી ચડ્ડી સરરર ઉતારી ગઈ
પાંચડો પેંડા ખાતો એની છગડો તાણે ચોટી
સાતડો છાનો માનો એની લઇ ગયો લંગોટી
આઠડાને ધક્કો મારી નવડો કહેતો ખાસ
એકડે મીંડે દસ વાગ્યા, ત્યાં આવી સ્કુલ ની બસ.
– રમેશ પારેખ
Advertisements
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: