RSS

હું જાણૂ છું.

26 Dec

તમારી મુસ્કાનની પાછળનુ દુખ હું જાણૂ છું,
શું ખૂટે છેં આ અપૂર્ણ જીવનમાં હું જાણૂ છું.

હ્રદયનો ભાર જીરવો છો હસતો ચહેરો રાખી,
અંદરખાને ખાલીપણૂ કેટલુ છે હું જાણૂ છું.

બીજાઓને ખુશ રાખવા કેટલાય દુખ વેઠયા,
મન કેટલુ મજબૂર છે તમારુ હું જાણૂ છું.

હું છું સાથે તમારી બસ યાદ રાખજો હુંમેશા,
છે તમનેય ભરોસો ચોક્કસ તે હું જાણૂ છું.

આવશે આપણાય દિવસો ખરેખર હસવાના,
હા ઈશ્વર છે આપણી સાથે જ હું જાણૂ છું.

Advertisements
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: