RSS

ચશ્માં પહેરેલા ચ્હેરાથી મેં દુનિયાને જોઇ છે

06 Feb

ચશ્માં પહેરેલા ચ્હેરાથી મેં દુનિયાને જોઇ છે
નહીં કે આંખોનાં મહોરાથી મેં દુનિયાને જોઇ છે

ધબકારાની જેમ જ આંખો પાસે પટપટ થયા કરે
પાપણવાળા કેમેરાથી મેં દુનિયાને જોઇ છે

ચાર આંખનો અર્થ પ્રેમ છે એમ કહી તું રોકામા
તે મારાથી ને તારાથી મેં દુનિયાને જોઇ છે

બળતણરૂપે ધીમે ધીમે મરતો સુરજ આખો દી
કિરણોના લીરેલીરાથી મેં દુનિયાને જોઈ છે

તડકા મારા પગમા પડમાં, નથી જરૂરત, આઘો જા
કદી ન ખૂટતાં અંધારાથી મેં દુનિયાને જોઇ છે

કુલદીપ કારિયા

Advertisements
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: