RSS

કાશ આ જિંદગી થોડી સહેલી હોત,

18 Feb

કાશ આ જિંદગી થોડી સહેલી હોત,
સુખ તરફ થોડીક વધુ ઢળેલી હોત,

નશો જો હોત સફળતાઓનો કદાચ,
પીધા વગર જ અમને ચઢેલી હોત.

હું હોત ને ફક્ત મારી દુનિયા બસ,
પછી ક્યાં કોઈની પણ પડેલી હોત.

ના રહેતે કોઈ પણ કમી જિંદગીમાં,
આ મારી કિસ્મત સોને મઢેલી હોત.

ફરિયાદ નથી બસ અપેક્ષા છે મારી,
‘અખ્તર’ ઈશ્વરે કાશ સાંભળેલી હોત.

Advertisements
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: