RSS

Daily Archives: September 11, 2013

ટ્રાફિક


હેમનું હલકું ફૂલકું...

ભરચક ટ્રાફિકમાં સામે રસ્તે જવા માટે બધા જ વાહનોને પસાર થઈ જવા દેવા પડે છે તો જ રસ્તો ક્રોસ કરી શકાય છે અને આટલા બધા ટ્રાફિક વચ્ચે પણ એક સમય એવો આવે છે જ્યારે આપણાં જવા માટે રસ્તો ખાલી થઈ જાય અથવા ટ્રાફિક હળવો થઈ જાય ..બસ જીવનના રસ્તે આવી ચડતી મુશ્કેલીનું પણ આવું જ છે..ક્યાય માર્ગ ન દેખાતો હોય સામે તકલીફોના પાર ન હોય છતાય એક સમય એવો આવે જ છે જ્યારે આપણાં માટે એ રસ્તો ખૂલી જાય …….આ બંનેમાં સામ્યતા એક જ છે ..સામે પાર જવા માટે રાખવી પડતી ધીરજ.

 

hemal dave

View original post

 
1 Comment

Posted by on September 11, 2013 in Uncategorized