RSS

Category Archives: ડો. શરદ ઠાકર ની વાર્તા ઓ

સુરક્ષિત: રોજ નમણું રૂપ સામે જોઇને, જો અરીસો પણ આ નમણો થાય છે


આ સામગ્રી પાસવર્ડ સુરક્ષિત છે. તે જોવા માટે નીચે તમારો પાસવર્ડ દાખલ કરો:

Advertisements
 
ટિપ્પણીઓ જોવા માટે તમારો પાસવર્ડ દાખલ કરો.

Posted by on ઓક્ટોબર 12, 2012 in ડો. શરદ ઠાકર ની વાર્તા ઓ

 

સુરક્ષિત: ઉદાસી લઇને આંખોમાં અહીં ફરનારા ખાસ્સા છે, મને લાગે તમારું શહેર આ ઊંડા નિ:સાસા છે


આ સામગ્રી પાસવર્ડ સુરક્ષિત છે. તે જોવા માટે નીચે તમારો પાસવર્ડ દાખલ કરો:

 
ટિપ્પણીઓ જોવા માટે તમારો પાસવર્ડ દાખલ કરો.

Posted by on ઓક્ટોબર 10, 2012 in ડો. શરદ ઠાકર ની વાર્તા ઓ

 

સુરક્ષિત: અપમાન સાથે કાઢો છો ઘરમાંથી આજ પણ, આંસુ બનીને આપની આંખોમાં આવશું


આ સામગ્રી પાસવર્ડ સુરક્ષિત છે. તે જોવા માટે નીચે તમારો પાસવર્ડ દાખલ કરો:

 
ટિપ્પણીઓ જોવા માટે તમારો પાસવર્ડ દાખલ કરો.

Posted by on ઓક્ટોબર 9, 2012 in ડો. શરદ ઠાકર ની વાર્તા ઓ